מילות השיר:
נער הייתי גם זקנתי
ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם

ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום