מילות השיר:
עלינו לשבל לאדון הכל
לתת גדולה ליוצר בראשית
שלא עשנו כגויי הארצות
ולא שמנו כמשפחות האדמה

ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה