מילות השיר:
שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם