מילות השיר:
יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם
ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה'
רם על כל גויים ה' על השמים כבודו