מילות השיר:
והיו למשיסה שוסיך ורחקו כל מבלעיך
ישיש עליך אלוקיך כמשוש חתן על כלה

מי אדיר על הכל
הוא יברך את החתן ואת הכלה