מילות השיר:
קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך
שבענו מטובך ושמחנו בישועתך
וטהר לבנו לעבדך באמת
כי אתה אלוקים אמת וקיים לעד