מילות השיר:
אתה הבן לי בן סגולה
בצל כנפי תחסה
דבר אלי, דבר איתי
פרוש שיחתך לפני

הרבה תחינה, עורר אהבה
רחמים ממני אל תמנע

שמע ה' וחנני
ה' היה עוזר לי
שמע השם וחנני
ה' היה עוזר לי

אתה הבן לי בן סגולה
בצל כנפי תחסה
דבר אלי, דבר איתי
פרוש שיחתך לפני
קווה אל ה', הוא אליך קרוב
אחוז בכסאו ואל תעזוב

שמע ה' וחנני...