מילות השיר:
ה' שמעה תפילתי ושוועתי אליך תבוא
אל תסתר פניך ממני ביום צר לי

הטה אלי אזנך ביום אקרא מהר ענני