מילות השיר:
ביום בהיר אחד עולם חדש חדש נולד
גם אתה
פתאום בבת אחת אתה אדם חדש לעד

חלום חולם, אויר נושם
נושם נושם נושם
חלום רוקם ומתבשם
נושם נושם נושם

אל מעיין חיים, אל מעיין המקורות
בוא גם אתה
תטבול קצות אצבעות
תרצה רק עוד ועוד ועוד
לא תשבע

חלום חולם...