מילות השיר:
בזמן הזה בעקבתא דמשיחא ממש
החובה על כל אחד מישראל לדרוש בטובת זולתו
בין זקן, בין צעיר
לעוררו לתשובה
למען שלא יצא חס ושלום מכלל ישראל
שיזכו בעזרת ה' יתברך
לגאולה שלמה