מילות השיר:
מרחוק רחוק שמעתי את קול זעקתך
את סבל בנייך שאת ליבך שובר
אני יודע את בוכה מול כיסא גדול נורא
מבקשת מתחננת לו שלא ישכח.

אני מבטיח לך שהוא רואה הכל
את הדמעות שלך את הבנים שלו
ועוד מעט כן עוד מעט הוא כבר יבוא
ורק רציתי לך לומר מנעי קולך
אין ספק שיש שכר לפעולתך
בנייך כבר שבים אני מבטיח לך רחל

עוד תגיע השעה היא תהיה כל כך יפה
מכל קצוות עולם הם יחזרו לכאן
ואז יבואו לך כולם מגדול ועד קטן
את דמעותייך הם ימחו אני מבטיח לך.

אני מבטיח לך...