מילות השיר:
מה ידידות מנוחתך, את שבת המלכה,
בכן נרוץ לקראתך, בואי כלה נסוכה,
לבוש בגדי חמודות, להדליק נר בברכה,
ותכל כל העבודות, לא תעשו מלאכה.

להתענג בתענוגים,
ברבורים ושלו ודגים...

מערב מזמינים, כל מיני מטעמים,
מבעוד יום מוכנים, תרנגולים מפוטמים,
ולערוך כמה מינים, שתות יינות מבושמים,
ותפנוקי מעדנים, בכל שלוש פעמים

להתענג בתענוגים,
ברבורים ושלו ודגים...

נחלת יעקב יירש, בלי מצרים נחלה,
ויכבדוהו עשיר ורש, ותזכו לגאולה,
יום שבת אם תשמורו, והייתם לי סגולה,
ששת ימים תעבודו, ובשביעי נגילה

להתענג בתענוגים,
ברבורים ושלו ודגים...

מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה, כל
המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה
מחבלי משיח, יוצלו לרווחה, פדותנו
תצמיח, ונס יגון ואנחה

להתענג בתענוגים,
ברבורים ושלו ודגים...