מילות השיר:
״שיר המעלות, בשוב ה׳, את שיבת ציון, היינו כחולמים,
אז ימלא, שחוק פינו, ולשוננו רינה, אז יאמרו בגויים,
הגדיל ה׳ לעשות עם אלה, הגדיל ה׳ לעשות עמנו, היינו
שמחים״