מילות השיר:
נזכר בעבר,
בעבר שלא נגמר
מסדר ערוגות בגן הלא מוגן
זה שעות שעוברות
מחשבות כה קשות
אם לשתוק או לצעוק או לשיח
למי שאמר והיה העולם

אז אומרים שאין דבר יותר שלם
מלב שבור,
התקוה מאין אך זה כואב עדיין

השנים משנים ואתם משתנים
והעיקר הוא להפך את הכל
שיהיה לטובה
במחול האינסוף עוד ינוסו
יגון ואנחה
תכלה השכחה.

אז אומרים...