מילות השיר:
לך אלי תשוקתי לך חשקי ואהבתי
לך לבי וכליותי לך רוחי ונשמתי

השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי

לך ידי לך רגלי
וממך היא תכונתי
לא עצמי לך דמי עורי וגוויתי

השיבני ואשובה..

לך אזעק בך אדבק
עדי שובי לאדמתי
לך אני בעודי חי ואך כי אחרי מותי