מילות השיר:
ה' שמעתי שמעך יראתי ה'
ה' שמעתי ונירגזתי יום בו תפקדני ה'
זכור כי עפר אנחנו
לה לה לה

ה' מלך יושב על כיסא דין ה'
זכור כי עפר אנחנו
לה לה לה

ה' ענה עניים העומדים לפניך ה'
לה לה לה'