מילות השיר:
אתם אומרים פן ירבה ואני אומר כן ירבה.
"וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרוץ".

רש"י "כן ירבה": כן רבה וכן פרץ ומדרשו רוח הקודש אומרת כן אתם אומרים פן ירבה ואני אומר כן ירבה.