מילות השיר:
מה נאמר ומה נדבר נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה אליך כי ימינך פשוטה לקבל שבים.