מילות השיר:
ארוממך אלוקי המלך ואברכה שמך לעולם ועד,
בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד.