מילות השיר:
דער הייליגער משה רבינו
האט אונז געגעבן צו פארשטיין
פארוואוס דער אייבישטער האט אונז געוועלט
צו זיין פאר אים אן עם סגולה
פון אלע פעלקער פון דער וועלט
נאר ווייל ער האט אונז ליעב
מיט די שטערקסטע ליעבשאפט

כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך בך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה
לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים כי מאהבת ה' אתכם