מילות השיר:
קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוקי מבלעדיך.