מילות השיר:
אילו פינו מלא שירה [כים] ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ועינינו מאירות כשמש וכירח.