מילות השיר:
את אחי אנכי מבקש
הגידה נא לי איפה הם רועים