מילות השיר:
הנסיך שלנו רבי אריה
המלך שמסתתר בצפון ולומד
מתבודד עם מלאכים
המלך שלנו רבי אריה
נושא ספרים אריה
הוא לומד שם ובוכה
מתפלל, משפחתו נסערת.

תודה לך אריה
מלאך ה׳ צבאות
תודה לך אריה, תודה לך, לא הערכנו!
איך טעינו! איך, אריה?

הנסיך שלנו רבי אריה
המלאך שמסתתר לו בצפון ולומד
מתבודד עם מלאכים
לא ינטוש ה׳, לא ינטוש, את רבי אריה
אל תיפול אריה, תהיה חזק
תהיה חזק, מלאך!
איך קרה, איך קרה, אריה!
תודה לך אריה מלאך ה׳ צבאות
תודה לך אריה, תודה לך, איך טעינו!
תודה לך אריה, מלאך ה׳ צבאות
תודה לך, תודה לך לא הערכנו!
איך טעינו, איך, רבי אריה!

תודה לך אריה, מלאך ה׳ צבאות
תודה לך אריה, תודה לך איך טעינו!

איך טעינו! רבי אריה!