מילות השיר:
צדיקים למעלה שימרו על ילד
הוא ילד פלא שה׳ אוהב
זו גזירה שכואבת, צדיקים בשמים
שימרו על ילד שסובל

הוא שומר על מורשת יהדות ספרד
רבי נחמן קורא לו כל שנה
איזה זכות לו לילד שזכה
רבי נחמן מברסלב שמור על אריה
זו גזירה שכואבת וקשה

צדיקים למעלה שימרו על ילד ...

רבי, רבי נחמן מברסלב!
שמור על אריה, אריה בן אסתר
רבי! רבי נחמן מברסלב!
שימרו על ילד יהודי.

רבי נחמן! רבי נחמן!
שמור על אריה, אריה בן אסתר!
רבי נחמן!
רבי נחמן, שמור על אריה!

רבי נחמן, הבטחת שכל מי שיבוא אליך
תוציא אותו משאול תחתית
אריה! אריה!
רבי נחמן! שמור על אריה!
רבי נחמן מברסלב, שמור על אריה!
רבי נחמן, שמור על אריה, אריה בן אסתר
שמור על אריה, רבי נחמן.

רבי נחמן מברסלב
הבטחת שכל מי שיבוא אליך לציון
תוציא אותו משאול תחתית
רבי נחמן.