מילות השיר:
מחכים לנס, מחכים לנס
מחכים לנס שיבוא שיבוא
מחכים לנס, מחכים לנס
מחכים לנס שיבוא שיבוא.

הושע יה איש קריה
הושע יה איש קריה

מקווה לנס מקווה לנס
מקווים לנס שיבוא שיבוא
מקווים לנס מקווים לנס
מקווים לנס, שיבוא שיבוא

הושע יה איש קריה
הושע יה איש קריה

הרב עובדיה רוצים את אריה
זהו הילד שאתה גידלת לצדך
הרב עובדיה רוצים את אריה
זהו הילד שהולך בדרכך

מחכים לנס, מחכים לנס
מחכים לנס שיחזור רבי אריה
מחכים לנס, מחכים לנס
מחכים לנס שיחזור, שיחזור

הרב עובדיה, רוצים את אריה ...

שיחזור מפקיעין, שיחזור מפקיעין

הרב עובדיה, רוצים את אריה...

שיחזור שיחזור, שיחזור מנהיג הדור
שיחזור מנהיג הדור
שיחזור רבי אריה
שיחזור, שיחזור...
רבי אריה, חזור מפקיעין, חזור!