מילות השיר:
איך נחיה בלעדיו
מורנו, רבנו?
הדמעות שזלגו
לאן הלכו, לאן ירדו?

הוא סובל ושותק
רבנו רבי אריה
הכאב שבלב
ממשיך ללחום ממשיך לצעוק

פזמון...

הלוואי שתחזור
רבנו רבי אריה
כולנו נחכה
ונצפה לשובך

עוד יגידו כולם
כולנו טעינו
מה עשינו, מה, מה!
איך נחזור בתשובה?

איך נחיה בלעדיך
רבנו רבי אריה
הדמעות שזלגו
לאן הלכו? לאן ירדו?

פזמון...