מילות השיר:
כשאין לך מילים ולא מוצא דרכים
אתה מרגיש שאין על מה להישען
יושב שעות בדד נרגש וקצת נפחד
חשוב על מה שיש אך אל נא תתייאש

האל שבמרומים פותח שערים
עוזר בכל צרה אם מלב אליו תקרא
תראה עולם נגלה ואור מלא חדווה
לך יאיר פנים באוש ושלווה

אז צא מזה הכל בסדר
להיות עצוב אומרים זה לא כדאי
ואם תשכח תהיה כלי שבר
ולא תוכל לשמוח בוודאי

תפילה זכה מלב בקול ניגון ערב
ריקוד מלא שמחה ישכיחו כאבך
תזכור עולם נגלה באור מלא חדווה
לך יאיר פנים באוש ושלווה

פזמון...