מילות השיר:
המשמח חתן וכלה
זוכה זוכה לקולות חמישה
יש ולשמחה מה זו עושה
ויש בשיבחתי אני את השמחה

שמח שמח תשמח רעים רעים אהובים
כשמחך יצירך בגן עדן מקדם

האל יבנה את ביתכם
יפרה אתכם גם יצליח ביניכם
בבניין עדי עד עושרכם
עלו והצליח בכל דרככם

שמח שמח תשמח...