מילות השיר:
חונן שארית
מי אל כמוך
טהור עינים
יושב שמים
מי אל כמוך
כובש עונות
לובש צדקות
מי אל כמוך
מלך מלכים
נורא ונשגב
מי אל כמוך
סומך נופלים
מי אל כמוך