מילות השיר:
מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון
להושיבי עם נדיבים
עם נדיבי עמו
מי כה' א-לקינו המגביהי
לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ
אוי מקימי מעפר דל
מאשפות ירים אביון
אוי להושיבי
עם נדיבים, עם נדיבי עמו

ני ני ני...

מי כה' א-לוקינו המגביהי
לשבת המשפילי לראות אוי בשמיים ובארץ
אוי מקימי מעפר דל מאשפות
ירים אביון אוי להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו

ני ני ני...

אוי מקימי...