מילות השיר:
לך אלי תשוקתי
בך חשקי ואהבתי
לך ליבי וכליותי
לך רוחי ונשמתי

השיבני ואשובה
ותרצה את תשובתי

נה נה נה...

לך אזעק בך אדבק
עדי שובי לאדמתי
לך אני בעודי חי
ואף כי אחרי מותי

השיבני ואשובה
ותרצה את תשובתי

אווו...

לך ידי לך רגלי
וממך היא תכונתי
לך עצמי לך דמי
ועורי עם גויתי

השיבני ואשובה
ותרצה את תשובתי