מילות השיר:
שלום זה אני, כבר הייתי קודם,
כמעט ולא נשארה בי נשימה
איתה לו רק יכולתי,
לשבור, תשבור, תהיה כבר,
תבכה, יהיה בסדר, תחזור
נשאר פתאום רק מעט, מחדש להתחיל,לפי
הסדר לספור ולזכור מהתחלה

זה אתה, כמה השתנית, מאיפה באת לכאן ולאן,
לבסוף נשארת לבד בין דברים שנשברים,
עם דמיון עם שירים
עם אורות מאירים,
עם חלום עם היום ועם כל האמת
והבינינו, והאמת אולי

שלום זה אני, כבר נפלתי קודם,
כמעט ולא נשארה בי מחילה
דרכה לו רק יכולתי לחתור,
תחתור תברח כבר
תצעק יהיה בסדר, תחזור,
נשאר פתאום רק מעט, מחדש להאיר פינה בחדר
לחתור ולזכור, מהתחלה

זה אתה...