מילות השיר:
סתם לחבר, סתם,
סתם לחסר, סתם,
סתם לפטפט סתם לדבר
סתם לשקר
סתם לדבר על החיים
להתחזק
ומן הסתם לכתוב שירים
סתם לקשקש ולפשפש להתחדש להתעקש
סתם להיות או לא להיות
זה סתם שטויות הכל שטויות
סתם לחפש ולאפס
להתפוצץ
להתאפס
פשוט סתם

סתם להרכיב, סתם,
סתם לפרק
זה סתם להנתנתק להתברק
סתם להקדים סתם לאחר או לבטל
סתם למהר
סתם לא לרצות להיגמר
סתם להצדיק להצטדק
להשתמק להתרחק
סתם להיות או לא להיות
בינינו זה הכל שטויות
סתם לתרץ להתאמץ להתנוצץ להתחפש
הכל סתם

העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא.

להתבייש סתם
להשתרש גם סתם
סתם לבקש להתבקש
וסתם לכתוב וסתם גם להיות כתוב
להתגאות ומן הסתם להיות עלוב
סתם לרוץ להעצר להשתכר להתפורר
גם להיות או לא להיות זה סתם שטויות הכל שטויות
סתם לעלות ולעלות, ליפול חזק להתגלות
פשוט סתם

העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא
אמרו חז"ל
העולם הזה פרוזדור בפני העולם הבא