מילות השיר:
הגשמתי חלומי
בעודי בגוף גשמי.
חווה אני גן עדן
בעודי בגוף גשמי.
רק שלא אתפוצץ
משיגעון שמחה
רק שלא אתפוצץ
מרוב שמחה.

בוער מאושר,
קַרְנֵי-גִילַה משחרר ממני
בתפילה,
שולח לכל פינת-הוויה
חשוכה,
רווית צימאון לגאולה
את התגלות תענוג הנצח.

הגשמתי חלומי
בעודי בגוף גשמי...

וכשמודה לעצמי
כי עצמי האמיתי
אתה הוא,
שוב פורח בכנפי החדווה
לדומיה
ובשמחה אני קורא:ינוקא,
מתענג מצעצוע.
הנער,
מצבירת ממון.
איש,
מלהיות אדון.
והחסיד,
מידיעת אלוה.

התגלות תענוג הנצח...
התגלות תענוג הנצח..

רק שלא
אתפוצץ משיגעון שמחה...
רק שלא
אתפוצץ מרוב שמחה...