מילות השיר:
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל
תאמין שיכולים לתקן.

לעיניין התחזקות, לבל יפול אדם בדעתו
מחמת ריבוי הפגמים והקילקולים
שקילקל על ידי מעשיו
ענה רבנו ואמר:

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל
תאמין שיכולים לתקן.