מילות השיר:
מי ימצא אותי פה בהר
מי ישמע אותי פה בהר
מי ישב אתי פה מי יושיט את ידו
יתן את ליבו למקום

מי ימצא אותי פה בהר
מי ישמע אותי פה בהר
מי יפתח תרמילו מי יוציא את ספרו
יפרוש לעת ליל שמיכתו ויישן

אני אשב פה אני אקשיב פה
עד שאדם עייף תועה ימצא אותי
רעב וגם צמא יבוא ויסעד עימי

מי ישיר איתי פה בהר
מי יקטוף את הפרי מחר
מי ישמיע צחוקו יזחל על בטנו
יזכיר לי תיקון העולם וטובו

אנ יאשב פה אני אקשיב פה
העשב בשדה תפילה נותן הוא בי
העוף המעופף אמונה הוא מרבה בי
אביט אל נדודיו אל השמים מעליו

מי אסף רוח בחופניו מי מילא שמים בעביו
שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה מי
מי אסף רוח בחופניו מי מילא שמים בעביו
קחו ליבכם לחלון וראו מי מחכה שם מי?

אני אשב פה תפילה אשא פה
ישמע האל הטוב קולי ישוב אלי
אשפוך לבבי ישמע את דמעותי
עד שגם היא תבוא
יבואו אתה פרחים קטנים עם הזמן