מילות השיר:
שמעו שמים והאזיני ארץ
וינועו אמות הסיפים מקול הקורא
רוני ושמחי בת ציון
כי הנני בא ושכנתי בתוכך
תקעו שופר בני אל חי
אמרו לאחיכם עמי
והיו שוסייך למשיסה
אל תראי אדמה רוח חדשה באויר
הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא

פזמון:
כי מציון תצא תורה ודב ה' מירושלים.

עין בעין רואים כי מים לים מכסים
ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו
קרבו גויים לשמוע ולאומים הקשיבו
הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב
לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה'
ארץ ישראל נגאלת
פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים כי
סוכת דוד כבר לא נופלת

פזמון...

איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק
כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות
קול קורא במדבר: "פנו דרך ה'"!,ישרו בערבה מסילות
למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט עד לבוא גואל
בעיתה אחישנה
תורת ישראל לעם ישראל בארץ ישראל