מילות השיר:
ותשלח ברכה והצלחה
בכל מעשה ידינו
או . ברכה
במעשה ידנו ברכה והצלחה