מילות השיר:
נעלה נעלה נעלה נעלה
נעלה לבית המקדש
ברננה נעלה
ברננה נשתחווה