מילות השיר:
במוצאי יום מנוחה. המציא לעמך רוחה.
שלח תשבי לנאנחה. ונסו יגון ואנחה
יאתה לך צורי. לקבץ עם מפזרי.
מיד גוי אכזרי. אשר כרה לי שוחה
עת דודים תעורר אל. למלט עם אשר שואל.
ראות טובך בבוא גואל. לשה פזורה נדחה.
קרא ישע לעם נדבה. אל דגול מרבבה.
יהי השבוע הבא. לישועה ולרוחה:
יהי החדש הזה. כנבואת אבי חוזה.
וישמע בבית זה. קול ששון וקול שמחה:
חזק ימלא משאלותינו. אמיץ יעשה בקשתנו.
והוא ישלח בכל מעשה ידינו. ברכה והצלחה.
במוצאי יום גילה. שמך נורא עלילה.
שלח תשבי לעם סגלה. רוח ששון והנחה
קול צהלה ורנה. שפתינו אז תרננה.
אנא ה' הושיעה נא. אנא ה' הצליחה נא.