מילות השיר:
יה רבון עלם ועלמיא. אנת הוא מלכא מלך מלכיא

שבחין אסדר צפרא ורמשא. לך אלהא קדישא די ברא כל נפשא. עירין קדישין ובני אנשא. חיות ברא ועופי שמיא:

יה רבון...

אלה די ליה יקר ורבותא. פרוק ית ענך מפום אריותא. ואפיק ית עמך מגו גלותא. עמך די בחרת מכל אומיה:

יה רבון...

למקדשך תוב ולקדש קדשין. אתר די ביה יחדון רוחין ונפשין. ויזמרון לך שירין ורחשין. בירושלם קרתא דשופריא.

יה רבון...