מילות השיר:
עבדו את ה' בשמחה, באו לפניו ברננה.
כי טוב ה', לעולם חסדו, ועד דר ודור אמונתו.