מילות השיר:
בית יעקב לכו ונלכה באור ה'
כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו
ואנחנו נלך בשם ה' אלוקינו לעלום ועד.