מילות השיר:
למדני אלוקי ברך והתפלל
על סוד עלה קמל
על נגה פרי בשל
על החירות הזאת
לראות לחוש לנשום
לדעת לייחל להכשל
למד את שפתותי
ברכה ושיר הלל
בהתחדש זמנך
עם בוקר ועם ליל
לבל יהי יומי
היום כתמול שלשום
לבל יהי עלי יומי הרגל.