מילות השיר:
יראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשינו בישועתך באמת
כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד