מילות השיר:
מעפרך הטוב נוצרתי וטל שחרית שלך הוא נשמתי
בגן העדן התהלכתי שם אור נסתר בתוך תוכי
ולא שמרתי לא שמעתי את שיר הארץ הטובה שאת כל כוחה נתנה לי נתנה ונעזבה

עם אות של קין על מצחי הרחק נדדתי עם בניי
לטוע גן נוסף ביקשתי-גם שם ביקשוני משנאי
כל גירוש או אהבה זרה שנית הרגשתי בן חורג
הבא הקץ שמעתי קול עמו ובתוכי קורא:
אל החיטה אל ארץ טוב
אל אדמה ברוכה
שבתי,שמעתי קול מוכר
בני חצו מדבר עברו עוד ים
מתוך חשכת נכר
שמעתי קול שופר.

אז שבתי באותה הדרך וחרב מתהפכת בבשרי
על סף דלתך נדהם עמדתי:הזו הארץ זה שירי?
אי עץ דעת טו ורע ואיפה רוח אלוקים
הזה גן עדן נעורי, בו הולכים השועלים.

אך בת הכל שבי בכתה ודמעותיה בגלויותי
עתה צוחקת מתרוננת קולה עולה מבין בניי
הן לא יגע הזמן בנצח וארץ קודש היא האדמה
אור עולה מירושלים אור מארץ אהובה.