מילות השיר:
כשמש בגשם בבוקר רטוב, כצבע אדמה כריחה הטוב,
שדה שיבולים זהוב וחם,
פירות בשלים עסיסם וריחם.

אמי צל אילן לפנים לוהטות, קו הרקיע לעיניים תועות,
דרכך העולם לי יופי ושם, דרכך לי דרך- דרך אם.

אמי שיר פשוט כלחם החם, ונטוים החיים על כל עמלם,
בעונג הצחוק הלוטף האוהב,בטוב העין בטוב הלב.

אמי אמונה לאדם אשר שם, ונמשך לו החסד מעבר לים,
אחים אהובים מחבק מקרב- בטוב העין בטוב הלב.

אמי היא תפילה לאמת המלכות לשמחת הבנים, לתפארת השבות.
לטוב האדם, לטוב העולם, ובי בבנה-
היא חותם.