מילות השיר:
את צמח דוד עבדך
מהרה תצמיח
וקרנו תרום בישועתך
ברוך אתה ה' מצמיח קרן ישועה