מילות השיר:
מה תשתוחחי נפשי
ומה תהמי עליי
הוחילי לאלוקים כי עוד אודינו ישועות פני
אומרה לאל סלעי
למה שכחתני
למה קודר אלך
בלחץ אוייב
שלח אורך ואמיתך
המה ינחוני אל מזבח אלוקים